sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Bà Loan Kim Phượng
Giám Đốc
0913773383, - 0943 773 383

THÉP ĐẶC CHỦNG

Cr12MoV (SKD11)
Cr12MoV (SKD11)
NAK80 (CENA1)
NAK80 (CENA1)
S136H (2083.SUS420)
S136H (2083.SUS420)
SKD11
SKD11
SKD61
SKD61
Thép Đặc Chủng
Thép Đặc Chủng
Thép Đặc Chủng
Thép Đặc Chủng
Thép Phi Tròn
Thép Phi Tròn
SKD11(Cr12MoV)
SKD11(Cr12MoV)
2083/SUS420J2(S136H)
2083/SUS420J2(S136H)
Thép SKD61(1.2344)
Thép SKD61(1.2344)
SKD61(1.2344)
SKD61(1.2344)
S50C(1050)
S50C(1050)
ĐỒng THAU H59(C3604)
ĐỒng THAU H59(C3604)
SKD61(1.2344) SKD61(1.2344)
SKD61(1.2344) SKD61(1.2344)

GIA CÔNG XỬ LÝ NHIỆT

Quá Trình Sản Xuất Phôi Thép
Quá Trình Sản Xuất Phôi Thép
Quá Trình Sản Xuất Phôi Thép
Quá Trình Sản Xuất Phôi Thép
Quá Trình Sản Xuất Phôi Thép
Quá Trình Sản Xuất Phôi Thép